Course Content

Total learning: 21 lessons
 • Uvod i objašnjenja  0/2

 • Odabrane funkcije Excel-a za poslovne potrebe:  0/6

 • Priprema grafikona za poslovne potrebe  0/3

  • Lecture3.1
  • Lecture3.2
  • Lecture3.3
 • Obrada, filtriranje i sortiranje podataka  0/5

  • Lecture4.1
  • Lecture4.2
  • Lecture4.3
  • Lecture4.4
  • Lecture4.5
 • Rad s pivot tablicama  0/4

  • Lecture5.1
  • Lecture5.2
  • Lecture5.3
  • Lecture5.4
 • Završni dio  0/1

Svršetak online dijela

Ovime završava ovaj online gradivo Intenzivnog tečaja Excela za poslovne korisnike.

Pitanja i nedoumice koji imate nakon ovog dijela, kao i vaše konkretne primjere iz svakodnevnog rada i poslovanja ponesite ne predstojeće praktikum-e pitajte vaše predavače.

Želimo vam ugodan nastavak intenzivnog tečaja.

Vaš edukacijE.hr tim.