Course Content

Total learning: 21 lessons
 • Uvod i objašnjenja  0/2

 • Odabrane funkcije Excel-a za poslovne potrebe:  0/6

 • Priprema grafikona za poslovne potrebe  0/3

  • Lecture3.1
  • Lecture3.2
  • Lecture3.3
 • Obrada, filtriranje i sortiranje podataka  0/5

  • Lecture4.1
  • Lecture4.2
  • Lecture4.3
  • Lecture4.4
  • Lecture4.5
 • Rad s pivot tablicama  0/4

  • Lecture5.1
  • Lecture5.2
  • Lecture5.3
  • Lecture5.4
 • Završni dio  0/1

Funkcije teksta: LEFT, RIGHT, LEN, PROPER, UPPER, LOWER, TRIM, FIND i CONCATENATE (&)

Funkcije teksta u Excelu su relativno jednostavne za upotrebu. Njihovo korištenje je najčešće kod spajanja, rastavljanja ili „popravljanja“ tekstualnih zapisa. Njihova kombinacija može biti vrlo moćan Excel alat, a za savladavanje kombinacija trebat će vam prakse i korištenja pa ćete s vremenom sami smisliti kombinacije koje vam koriste u svakodnevnom radu. Mi ćemo vam pokazati nekoliko primjera u kojima se kombinacije koriste za obradu teksta u čestim svakodnevnim poslovima.

Pregled primjera upotrebe ovih funkcija s kratkim objašnjenjem nalazi se u slijedećoj tablici:

excel primjer funkcija teskta

 

 

Ovaj file možete preuzeti ovdje: Formule teksta.xlsx

Primjeri kombinacija funkcija, primjer: Funkcije teksta – kombinacije.xlsx izgleda ovako:

U plavom dijelu tablice imamo upisana imena i prezimena u stupcu A, adresu u stupcu B i u stupcu C imamo poštanski broj i grad upisane zajedno. Imena i prezimena u redovima 3 i 4 nisu, pravopisno, ispravno napisana. Mi želimo obraditi ove tekstualne podatke tako da budu zapisani prema poljima koja su označena u stupcima D do H.

Prvo ćemo rastaviti tekst Ime i prezime iz stupca A u posebno Ime (stupac D) i posebno prezime (stupac E), i pri tome želimo imena i prezimena pravopisno ispravno napisana (prvo slovo veliko, ostala slova mala). Kao i uvjek, postoji više načina na koji se nešto može napraviti. Mi ćemo pokazati jedan jednostavan način koji će pokazati korištenje kombinacija tekstualnih funkcija iz ovog poglavlja.

Ime i prezime imaju „ „ razmak između imena i prezimena. Mi ćemo funkcijom =FIND(„ „;A2) naći na kojem mjestu se nalazi razmak i uzeti toliko broj slova sa lijeve strane:

Formula koje će stajati u stupcu D, konkretno ćelija D2, će glastiti: =LEFT(A2;FIND(” “;A2)). Funkciju FIND smo ugnijezdili kao argument u funkcije LEFT tako da nam ona izračuna koliko nam slova treba.

Ovo je rezultat:

Imena smo dobili, ali nam ŠTEF nije napisan po pravopisu! Moramo upotrijebiti i funkciju PROPER koja će na dati prvo slovo veliko, a ostala mala:

Dakle =LEFT(A4;FIND(” “;A4)) će postati =PROPER(LEFT(A4;FIND(” “;A4)))

I tu formulu možemo iskopirati i na redove D2 i D3, kako bi ostali konzistentni preko cijele tablice.

U stupcu E nam treba prezime. Prezime je desno od znaka razmaka „ „, ali koliko slova trebamo uzeti ne znamo, ako prije toga ne saznamo koliko je ukupno slova u stupcu A. Ukupan broj slova u stupcu A (ime i prezime) dat će nam funkcija LEN(A1). Funkcija FIND(„ „;a1) će nam dati gdje se nalazi razmak. Kad od ukupnog boja znakova (slova) u stupcu A oduzmemo mjesto gdje je razmak, ono što ostane će biti dužina prezimena. Taj broj ćemo staviti u funkcije RIGHT i dobiti prezime:

Funkcija će glasiti: =RIGHT(A2;LEN(A2)-FIND(” “;A2))

Pravopis ćemo popraviti, korištenjem funkcije PROPER kao i u gornjem primjeru.

Adresu ćemo samo prekopirati, npr ćelija F2 će imati izraz =A2 itd.

Poštanski broj bismo mogli riješiti kao i ime i prezime jer ima razmak između broja i naziva grada. Ali imamo još jednostavnije rješenje: poštanski broj ima točno 5 karaktera (znamenaka, slova), pa možemo uzeti 5 karaktera sa lijeve strane i to će nam dati poštanski broj:
Funkcija u ćeliji G2 će izgledati: =LEFT(C2;5)
Za grad nam treba naziv grada koji se nalazi na 5 (poštanski broj) + 1 (razmak) karaktera od početka pa sve do desnog kraja – treba nam desni dio karaktera umanjen za prvih 6 karaktera. Opet ćemo prvo izračunati dužinu cijelog teksta odnosno broj karaktera stupca C koristeći funkciju LEN i od dužine cijelog teksta oduzeti 6 (5+1) karaktera sa desne strane.
Funkcija će izgledati ovako: =RIGHT(C2;LEN(C2)-6)

Ovo je konačni rezultat:


Ovaj primjer Funkcije teksta – kombinacije.xlsx ima dva radna lista, start i gotovo. Radni list start je početna „pozicija“, a radni list gotovo je sa svim ovim formulama već upisanim. Za vježbu probajte sami pratiti napisani tekst i sami napraviti formule u radnom listu start. Ako nešto zapne, uvijek možete „bacit oko“ na radni list gotovo. Ako nešto zabrljate na jednom ili i na drugom, ne brinite, kao i sa svim drugim file-ovima, uvijek ih možete iznova preuzeti u okviru ovog online seminara.