Course Content

Total learning: 21 lessons
 • Uvod i objašnjenja  0/2

 • Odabrane funkcije Excel-a za poslovne potrebe:  0/6

 • Priprema grafikona za poslovne potrebe  0/3

  • Lecture3.1
  • Lecture3.2
  • Lecture3.3
 • Obrada, filtriranje i sortiranje podataka  0/5

  • Lecture4.1
  • Lecture4.2
  • Lecture4.3
  • Lecture4.4
  • Lecture4.5
 • Rad s pivot tablicama  0/4

  • Lecture5.1
  • Lecture5.2
  • Lecture5.3
  • Lecture5.4
 • Završni dio  0/1

O edukaciji

U ovom online seminaru obradit će se odabrane funkcionalnosti potrebne za poslovnu upotrebu Excel-a:

 • Osnovne operacije na datotekama, radnim listovima i ćelijama
 • Rad s računskim operacijama i funkcijama
 • Prilagodba izgleda i formatiranja ispisa
 • Rad s grafikonima, s obradom i ubacivanjem slika i oblika
 • Operacije na bazama podataka sa sortiranjem, filtriranjem i međuzbrojevima
 • Praktična upotreba pivot tablica

Online seminar znači da seminaru pristupate s vašeg računala, tableta ili telefona koji je spojen na internet. Sve lekcije prolazite (čitate) na ekranu vašeg uređaja, a za isprobavanje i vježbe koristite priložene datoteke koje otvarate u Excel-u na vašem računalu ili tabletu ili telefonu. Iako postoje i mobilne inačice Excel-a, zbog prirode rada u Excel-u preporučujemo rad na računalu.